Author: admin

an escalator in a subway station with blue lights 0

Yeni Başlayanlar için Axios’a Giriş

Verileri almak / kaydetmek için HTTP istekleri yapmak, herhangi bir istemci tarafı JavaScript uygulaması için ortak bir görevdir. Axios, HTTP isteklerini gerçekleştirmek için kullanılan bir JavaScript kitaplığıdır. Hem Tarayıcı hem de Node.js platformlarında çalışır. IE8 ve...

an open book sitting on top of a wooden table 0

2 Dakikada SOLID

SOLID Prensipleri, kaliteli bir şekilde nesne yönelimli yazılım yazmak için değerli bir araçtır. SOLID , Robert C. Martin’in ( Bob Amca olarak da bilinir) ilk beş nesne yönelimli tasarım (OOD) ilkesinin kısaltmasıdır . S — Single-responsibility principle O — Open-closed principle L — Liskov...