Hakan GÜZEL Blog

an open book sitting on top of a wooden table 0

2 Dakikada SOLID

SOLID Prensipleri, kaliteli bir şekilde nesne yönelimli yazılım yazmak için değerli bir araçtır. SOLID , Robert C. Martin’in ( Bob Amca olarak da bilinir) ilk beş nesne yönelimli tasarım (OOD) ilkesinin kısaltmasıdır . S — Single-responsibility principle O — Open-closed principle L — Liskov...